Trong câu “Từ bờ tre làng tôi, tôi vẫn gặp những cánh buồm lên ngược về xuôi.”, có mấy cặp từ trái nghĩa?

Câu hỏi 8 (Trang 177 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Trong câu “Từ bờ tre làng tôi, tôi vẫn gặp những cánh buồm lên ngược về xuôi.”, có mấy cặp từ trái nghĩa? Phần soạn bài Ôn tập cuối học kì 1 – Tiết 7 trang 175 – 177 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Một cặp từ.

b) Hai cặp từ.

c) Ba cặp từ.

Trả lời:

Đáp án đúng: A. Một cặp từ. (Đó là các từ: lên-về, ngược – xuôi)

(BAIVIET.COM)