Trong câu Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ, bộ phận nào là chủ ngữ ?

Câu hỏi 4 (Trang 177 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Trong câu Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ, bộ phận nào là chủ ngữ ? Phần soạn bài Ôn tập học kì I – Tiết 7 trang 176 – 177 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Thanh

b) Sự yên lặng

c) Sự yên lặng làm Thanh

Trả lời:

ý c (sự yên lặng).

(BAIVIET.COM)