Trong câu nào dưới đây, từ mầm non được dùng với nghĩa gốc

Câu hỏi 6 (Trang 97 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Trong câu nào dưới đây, từ mầm non được dùng với nghĩa gốc Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 7 trang 98 – 100 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trong câu nào dưới đây, từ mầm non được dùng với nghĩa gốc

a) Bé đang học ở trường mầm non

b) Thiếu niên, nhi đồng là mầm non của đất nước

c) Trên cành cây có những mầm non mới nhú

Trả lời:

c) Trên cành cây có những mầm non mới nhú

(BAIVIET.COM)