Trong câu in nghiên dưới đây, từ nào lặp lại từ đã dùng ở câu trước?

Câu hỏi 1 (Trang 71 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Trong câu in nghiên dưới đây, từ nào lặp lại từ đã dùng ở câu trước? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ trang 71 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trong câu in nghiên dưới đây, từ nào lặp lại từ đã dùng ở câu trước?

Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xòe hoa.

ĐOÀN MINH TUẤN

Trả lời:

Trong câu in nghiêng Trước đền, những khóm hải đường dâm bông rực rỡ, những cánh bướm… như đang múa quạt xòe hoa. Từ “đền” lặp lại từ đứng trước.

(BAIVIET.COM)