Trong các thành ngữ sau, những thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm?

Câu hỏi 4 (Trang 83 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Trong các thành ngữ sau, những thành ngữ nào nói về lòng dũng cảm? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 83 SGK Tiếng việt Tập 2.

Ba chìm bảy nổi; vào sinh ra tử; cày sâu cuốc bẫm; gan vàng dạ sắt; nhường cơm sẻ áo; chân lấm tay bùn.

Trả lời:

Các thành ngữ nói về lòng dũng cảm:

– Vào sinh ra tử.

– Gan vàng dạ sắt.

(BAIVIET.COM)