Trong các hình ảnh so sánh trên em thích hình ảnh nào? Vì sao?

Câu hỏi 3: (Trang 8 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Trong các hình ảnh so sánh trên em thích hình ảnh nào? Vì sao? phần Soạn bài – Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh trang 8 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Có thể chọn hình ảnh: dấu hỏi giống như một vành tai nhỏ vì đó là nhận xét đúng. Cái dấu hỏi cũng tròn và cong như một vành tai người.

(BAIVIET.COM)