Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì?

Câu hỏi 2 (Trang 62 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Trong các câu trên, câu nào có dạng Ai là gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 62 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

– Câu: Em là cháu bác Tự là câu có dạng “Ai là gì?”

(BAIVIET.COM)