Trong các câu thơ sau, cây cối và sự vật tự xưng là gì ? Cách xưng hô ấy có tác dụng gì ?

Câu hỏi 1: (Trang 85 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Trong các câu thơ sau, cây cối và sự vật tự xưng là gì ? Cách xưng hô ấy có tác dụng gì ? phần soạn bài luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? trang 85 SGK tiếng việt tập 2.

Trong các câu thơ sau, cây cối và sự vật tự xưng là gì ? Cách xưng hô ấy có tác dụng gì ?

a) Tôi là bèo lục bình
Bứt khỏi sình đi dạo
Dong mây trắng làm buồm
Mượn trăng non làm giáo

b) Tớ là chiếc xe lu
Người tớ to lù lù
Con đường nào mới đắp
Tớ làm bằng tăm tắp

Trả lời:

Bèo lục bình tự xưng là tôi, xe lu tự xưng là tớ làm cho ta cảm thấy đó là những người bạn thân đang cùng ta trò chuyện tâm tình.

(BAIVIET.COM)