Trong các câu sau, mỗi dấu hai chấm có tác dụng gì?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 23 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Trong các câu sau, mỗi dấu hai chấm có tác dụng gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Dấu hai chấm trang 22 – 23 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

a) Tôi thở dài:

– Còn đứa bị điểm không, nó tả thế nào ?

– Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô. Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi : “Sao trò không chịu làm bài ?”

Theo NGUYỄN QUANG SÁNG

b) Dưới tầm cánh chú chuồn chuồn bây giờ là luỹ tre xanh rì rào trong gió, là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi.

Theo NGUYỄN THẾ HỘI

Trả lời:

a) – Dấu hai chấm thứ nhất (phối hợp với dấu gạch đầu dòng) có tác dụng báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của nhân vật “tôi”.

– Dấu hai chấm thứ hai (phối hợp với dấu ngoặc kép) báo hiệu phần sau là câu hỏi của cô giáo.

b) Dấu hai chấm có tác dụng giải thích cho bộ phận đứng trước. Phần đi sau làm rõ những cảnh tuyệt đẹp của đất nước là những cảnh gì.

(BAIVIET.COM)