Trong bài văn có mấy từ đồng nghĩa với từ to lớn?

Câu hỏi 7 (Trang 177 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Trong bài văn có mấy từ đồng nghĩa với từ to lớn? Phần soạn bài Ôn tập cuối học kì 1 – Tiết 7 trang 175 – 177 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Một từ

b) Hai từ

c) Ba từ

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Hai từ (Đó là các từ: khổng lồ, lớn)

(BAIVIET.COM)