Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng được viết thế nào ?

Câu hỏi 1: (Trang 10 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng được viết thế nào ?. phần soạn bài chính tả nghe – viết Chơi chuyền trang 10 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Các chữ đầu dòng đều được viết hoa.

(BAIVIET.COM)