Trong bài thơ, mầm non được nhân hóa bằng cách nào?

Câu hỏi 2 (Trang 99 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Trong bài thơ, mầm non được nhân hóa bằng cách nào? Phần soạn bài Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 7 trang 98 – 100 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Dùng những động từ chỉ hành động của người để kể, tả về mầm non

b) Dùng những tính từ chỉ đặc điểm của người để miêu tả mầm non

c) Dùng những đại từ chỉ người để chỉ mầm non

Trả lời:

a) Dùng những động từ chỉ hành động của người để kể, tả về mầm non

(BAIVIET.COM)