Trong bài thơ Anh Đom Đóm, còn những con vật nào được gọi và tả như người đó ?

Câu hỏi 2: (Trang 9 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Trong bài thơ Anh Đom Đóm, còn những con vật nào được gọi và tả như người đó ? phần soạn bài luyện từ và câu: Nhân hóa. Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? trang 9 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Trong bài thơ Anh Đom Đóm, còn các con vật được gọi và tả như người đó là Cò Bợ, Vạc. Các con vật này được gọi bằng chị, thím. Việc làm của :

– Cò Bợ đều được tả như người qua hình ảnh ru con: Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi! Ngủ ngon ngon giấc.
– Vạc được tả như người qua hình ảnh lặng lẽ mò tôm.

(BAIVIET.COM)