Trong bài chính tả có những từ nào phải viết hoa ? Vì sao ?

Câu hỏi 1: (Trang 92 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Trong bài chính tả có những từ nào phải viết hoa ? Vì sao ? phần soạn bài chính tả nhớ – viết: Vẽ quê hương trang 92 SGK tiếng việt tập 1.

Nhớ – viết : Vẽ quê hương (từ đầu – Em tô đổ thắm)
– Trong bài chính tả có những từ nào phải viết hoa ? Vì sao ?
– Nhắc lại cách trình bày bài thơ 4 chữ.

Trả lời:

– Trong bài chính tả có những từ nào phải viết hoa ? Vì sao ?

Trong bài chính tả có các từ sau đây phải viết hoa : Em, Vẽ, Bút, Xanh, Sông, Một, Trời, Ngói, Trường là các chữ đó đứng ở đầu các câu thơ. Ngoài ra chữ Vẽ ở đầu bài và tên tác giả Định Hải (nếu có viết) cũng phải viết hoa.

– Nhắc lại cách trình bày bài thơ 4 chữ.

Khi chép bài thơ 4 chữ, ta cần lùi đầu đề bài thơ và các câu thơ về phía tay phải sao cho đầu đề và các dòng thơ nằm ở giữa trang giấy. Các chữ đứng đầu các câu thơ phải viết hoa và thẳng một hàng dọc. Tên tác giả thì viết dưới bài thơ, hơi lệch về bên phải. Nếu các khổ 4 câu cách nhau 1 dòng thì ta cũng phải viết cách dòng như vậy.

(BAIVIET.COM)