Trong bài chính tả có các dấu câu nào ?

Câu hỏi 1: (Trang 68 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Trong bài chính tả có các dấu câu nào ? phần soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng ru trang 68 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Trong bài chính tả có các dấu câu nào ?

Trả lời:

Trong bài chính tả có các dấu câu sau : dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang, dấu hỏi, dấu chấm than.

(BAIVIET.COM)