Những câu nào dùng để giới thiệu, câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi?

Câu hỏi 2 (Trang 57 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Trong ba câu in nghiêng ở trên, những câu nào dùng để giới thiệu, câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? trang 57 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

* Các câu dùng để giới thiệu:

– Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta.

– Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của Trường Tiểu học Thành Công.

* Câu dùng để nhận định:

– Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy.

(BAIVIET.COM)