Trên đường đi, con chó thấy gì? Theo em, nó định làm gì?

Câu hỏi 1 (Trang 91 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Trên đường đi, con chó thấy gì? Theo em, nó định làm gì? Phần soạn bài Tập đọc: Con sẻ trang 90 – 91 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Trên đường, con chó thấy con chim sẻ non vừa rơi từ trên tổ xuống. Nó muốn ngoạm con sẻ non.

(BAIVIET.COM)