Trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện “Vì muôn dân” ?

Câu hỏi 3 (Trang 73 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện “Vì muôn dân” ? Phần soạn bài Kể chuyện: Vì muôn dân trang 73 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Ý nghĩa câu chuyện “Vì muôn dân“:

Ca ngợi Trần Hưng Đạo đã vì đại nghĩa mà xóa bỏ hiềm khích cá nhân với Trần Quang Khải để tạo nên khối đoàn kết chống giặc. Đồng thời ca ngợi một truyền thống  tốt đẹp của dân tộc là truyền thống đoàn kết, muôn người như một.

(BAIVIET.COM)