Trao đổi với bạn cùng lớp để làm rõ những ý sau?

Câu hỏi 3 (Trang 125 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Trao đổi với bạn cùng lớp để làm rõ những ý sau? Phần soạn bài Tập đọc: Người gác rừng tí hon trang 124 – 125 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

a) Vì sao bạn nhỏ tự nguyện tham gia bắt bọn trộm gỗ?

b) Em học tập được ở bạn nhỏ điều gì?

Trả lời:

a) Bạn đã có ý thức bảo vệ tài sản chung của nhân dân. Quan trọng hơn, bạn hiểu được giá trị của rừng đối với môi trường sinh thái tốt đẹp cho con người. Thiên nhiên sẽ đe dọa đời sống con người nếu rừng bị tàn phá, đó là lũ lụt hay lở đất, sụp đồi, gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

b) Em học tập được ở bạn nhỏ nhiều đức tính tốt đẹp : Có tinh thần giữ gìn tài sản quốc gia (đi tuần rừng). Bạn rất thông minh (báo công an). Bạn rất dũng cảm (phối hợp cùng các chú công an bắt được bọn trộm gỗ và thu giữ của cải trả lại cho rừng xanh).

(BAIVIET.COM)