Trao đổi về cách thuyết trình, tranh luận?

Câu hỏi 3 (Trang 91 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Trao đổi về cách thuyết trình, tranh luận ? Phần soạn bài Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận trang 91 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trao đổi về cách thuyết trình, tranh luận:

a) Muốn thuyết trình, tranh luận về một vấn đề, cần có những điều kiện gì? Hãy ghi lại những câu trả lời đúng và sắp xếp chúng theo trình tự hợp lí:

– Phải có hiểu biết về vấn đề được thuyết trình, tranh luận.

– Phải nói theo ý kiến của số đông.

– Phải biết nêu lí lẽ và dẫn chứng.

– Phải có ý kiến riêng về vấn đề được thuyết trình, tranh luận.

b) Khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục và bảo đảm phép lịch sự, người nói cần có thái độ như thế nào?

Trả lời:

a) Muốn thuyết trình, tranh luận về một vấn đề, cần có những điều kiện:

–  Phải có hiểu biết về vấn đề được thuyết trình, tranh luận nếu không thì không thể tham gia thuyết trình tranh luận.

– Phải có ý kiên riêng về vấn đề thuyết trình, tranh luận, Không có ý kiến riêng nghĩa là chưa hiểu rõ ràng, sâu sắc vấn đề hoặc không dám bày tỏ ý kiến riêng, sẽ dễ nói dựa theo người đối thoại.

– Phải biết cách nêu lí lẽ và dẫn chứng. Có ý kiến rồi còn phải biết trình bày lập luận để thuyết phục người đối thoại.

b) Khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục và bảo đảm phép sự, người nói cần có thái độ ôn tồn, hòa nhã, tôn trọng người đối thoại, tránh nóng nảy, bảo thủ. Phải có ý kiến riêng, nếu không có sẽ dễ nói dựa, nói theo người khác.

(BAIVIET.COM)