Tranh vẽ của các bạn nhỏ có gì ngộ nghĩnh?

Câu hỏi 3 (Trang 158 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Tranh vẽ của các bạn nhỏ có gì ngộ nghĩnh? Phần soạn bài Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ con trang 157 – 158 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Tranh vẽ của các bạn nhỏ thật ngộ nghĩnh. Các bạn thể hiện đầu của phi công vũ trụ Pô-pốp rất to. Đôi mắt anh cũng rất to chiếm nửa già khuôn mặt trong đó tô rất nhiều sao trời. Ngựa xanh nằm trên cỏ, ngựa hồng phi trong lửa. Mọi người đều quàng khăn đỏ. Các anh hùng là đứa trẻ lớn hơn.

(BAIVIET.COM)