Tranh 4 trang 107 SGK tiếng việt 3 tập 2 kể đoạn chuyện nào ?

Câu hỏi 4: (Trang 107 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Tranh 4 trang 107 SGK tiếng việt 3 tập 2 kể đoạn chuyện nào ? phần soạn bài kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh trang 107 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Tranh 4: Ngoài kia biển vẫn dạt dào sóng. Gió thổi vào những hàng dừa làm đung đưa các tàu lá xanh. Bác sĩ Y-éc-xanh không nói thêm lời nào nữa, còn tôi thì trầm ngâm suy nghĩ về những điều ông mới giải bày.

(BAIVIET.COM)