Tranh 3 trang 78 SGK tiếng việt 3 tập 1 kể đoạn chuyện nào ?

Câu hỏi 3: (Trang 78 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tranh 3 trang 78 SGK tiếng việt 3 tập 1 kể đoạn chuyện nào ? phần soạn bài kể chuyện: Giọng quê hương trang 78 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Tranh 3: Ba người trò chuyện với nhau. Anh thanh niên xúc động cho biết là hai anh đã cho anh nghe lại giọng nói của quê hương.

(BAIVIET.COM)