Tranh 3 trang 141 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 kể đoạn chuyện nào?

Câu hỏi 3: (Trang 141 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Tranh 3 trang 141 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 kể đoạn chuyện nào? Phần soạn bài kể chuyện: Mồ Côi xử kiện trang 141 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Tranh 3: Theo cách phân xử của Mồ Côi, bác nông dân lấy 2 đồng bạc bỏ vào bát xóc lên cho chủ quán nghe đủ mười lần. Chủ quán ngơ ngác nghe và chẳng hiểu ra sao.

(BAIVIET.COM)