Tranh 2 trang 78 SGK tiếng việt 3 tập 1 kể đoạn chuyện nào ?

Câu hỏi 2: (Trang 78 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tranh 2 trang 78 SGK tiếng việt 3 tập 1 kể đoạn chuyện nào ? phần soạn bài kể chuyện: Giọng quê hương trang 78 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Tranh 2: Khi cả hai anh Thuyên và Đồng đang lúng túng vì quên ví tiền ở nhà thì có một anh đi đến xin được trả tiền thay cho hai anh và ngỏ ý muốn làm quen với hai anh.

(BAIVIET.COM)