Tranh 1 trang 78 SGK tiếng việt 3 tập 1 kể đoạn chuyện nào ?

Câu hỏi 1: (Trang 78 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tranh 1 trang 78 SGK tiếng việt 3 tập 1 kể đoạn chuyện nào ? phần soạn bài kể chuyện: Giọng quê hương trang 78 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Tranh 1: Hai anh Thuyên và Đồng đói bụng, bước vào quán. Họ nhìn thấy trong quán đã có ba thanh niên đang vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ.

(BAIVIET.COM)