Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho chúa như thế nào?

Câu hỏi 2 (Trang 158 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho chúa như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Ăn “mầm đá” trang 158 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho Chúa như sau: Lấy đá đem về ninh và đem một lọ tương thật ngon đem vào phủ Chúa. Chúa đòi ăn “mầm đá” nhưng Trạng bảo chưa chín. Cuối cùng khi thấy Chúa đã đói mèm, Trạng mới dọn cơm tương cho Chúa ăn tạm.

(BAIVIET.COM)