Trạng ngữ được in nghiêng trong câu sau trả lời câu hỏi gì?

Câu hỏi 1 (Trang 140 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Trạng ngữ được in nghiêng trong câu sau trả lời câu hỏi gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu trang 140 – 141 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Vì vắng tiếng cười, vương quốc nọ buồn chán kinh khủng.

Trả lời:

Trạng ngữ: “Vì vắng tiếng cười” trả lời cho câu hỏi vì sao?

(BAIVIET.COM)