Trạng ngữ được in nghiêng trong các câu sau trả lời câu hỏi gì?

Câu hỏi 1 (Trang 160 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Trạng ngữ được in nghiêng trong các câu sau trả lời câu hỏi gì? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ phương tiện cho câu trang 160 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Bằng món “mầm đá” độc đáo, Trạng Quỳnh đã giúp chúa Trịnh hiểu vì sao chúa thường ăn không ngon miệng.

b) Với một chiếc khăn bình dị, nhà ảo thuật đã tạo nên những tiết mục rất đặc sắc.

Trả lời:

a) Trạng ngữ “bằng món ăn độc đáo” trong câu a trả lời câu hỏi: Bằng cái gì? Với cái gì?

b) Trạng ngữ in nghiêng trong câu b: Với một chiếc khăn bình dị trả lời câu hỏi: Với cái gì? Bằng cái gì?

(BAIVIET.COM)