Trận địa mai phục của bọn nhện đáng sợ như thế nào?

Câu hỏi 1 (Trang 16 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Trận địa mai phục của bọn nhện đáng sợ như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo) trang 15 – 16 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Trận địa mai phục của bọn nhện thật đáng sợ. Chúng giăng tơ phong tỏa tất cả lối đi lại. Chăng từ bên nọ sang bên kia biết bao tơ nhện. Lại thêm sừng sững giữa lối đi một anh nhện gộc. Chung quanh đầy rẫy những lũ nhện hung dữ.

(BAIVIET.COM)