Trả lời gợi ý Bài 8 Trang 19 SGK GDCD lớp 6

Trả lời gợi ý Bài 8 Trang 19 SGK GDCD lớp 6, phần câu hỏi gợi ý Bài 8: Sống chan hòa với mọi người

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 8 Trang 19 SGK GDCD lớp 6:

a) Trong truyện trên, những cử chỉ, lời nói nào của Bác Hồ chứng tỏ Bác sống chan hoà, quan tâm tới mọi người?

b) Thế nào là sống chan hoà với mọi người?

c) Vì sao học sinh cần sống chan hoà với mọi người? Biết sống chan hoà với mọi người thì có lợi gì?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 8 Trang 19 SGK GDCD lớp 6:

a) – Bác mời cụ già ngồi;

– Thăm hỏi gia đình, đời sống bà con địa phương;

– Mời cụ ăn cơm, nghỉ ngơi;

– Cho xe đưa cụ về nhà.

b) Sống chan hòa là sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người và sẵn sàng cùng tham gia vào các hoạt động chung có ích.

c) Sống chan hòa sẽ được mọi người quý mến và giúp đỡ, giúp chúng ta vượt qua khó khăn, góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

BAIVIET.COM