Trả lời gợi ý Bài 6 Trang 19 SGK GDCD lớp 7

Trả lời gợi ý Bài 6 Trang 19 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi gợi ý Bài 6: Tôn sư trọng đạo

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 6 Trang 19 SGK GDCD lớp 7:

a) Những chi tiết nào trong truyện thể hiện sự kính trọng và biết ơn của những học sinh cũ đối với thầy Bình?

b) Em hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo?

c) Em hãy nêu một số biểu hiện thiếu tôn sư trọng đạo trong học sinh hiện nay.

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 6 Trang 19 SGK GDCD lớp 7:

a) – Mọi người vây quanh chào hỏi thầy thắm thiết

– Tặng thầy những bó hoa tươi thắm

– Không khí thật cảm động

– Thầy trò tay bắt mặt mừng

b) – Tôn sư là tôn trọng, kính yêu, biết ơn những thầy giáo, cô giáo, những người đã dạy mình

– Trọng đạo là coi trọng và làm theo đạo lí tốt đẹp, học tập được qua thầy cô

c) – Có thái độ vô lễ đối với thầy cô: gặp không chào hỏi, nói không thưa gửi, cãi lại thầy cô giáo, coi thường nhừng môn học mà mình cho là môn học phụ… Ra vào lớp không xin phép thầy cô giáo.

– Không làm bài tập và học bài cũ.

– Sử dụng tài liệu, quay cóp trong khi làm bài.

– Không thực hiện đúng nội quy của nhà trường đề ra.

BAIVIET.COM