Trả lời gợi ý Bài 6 Trang 16 SGK GDCD lớp 8

Trả lời gợi ý Bài 6 Trang 16 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi gợi ý Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 6 Trang 16 SGK GDCD lớp 8:

a) Em có nhận xét gì về tình bạn giữa Mác và Ăng-ghen? Tình bạn đó được dựa trên cơ sở nào?

b) Em hãy giải thích thế nào là tình bạn trong sáng, lành mạnh.

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 6 Trang 16 SGK GDCD lớp 8:

a) Tình bạn giữa Mác và Ăng-ghen thể hiện sự quan tâm giúp đỡ nhau, thông cảm sâu sắc với nhau, sẵn sàng hi sinh vì nhau.

Đó là tình bạn vĩ đại và cảm động nhất.

b) – Tình bạn trong sáng, lành mạnh có những đặc điểm:

+ Phù hợp nhau về thế giới quan, về quan niệm, lý tưởng sống, định hướng giá trị.

+ Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

+ Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau, thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.

(BAIVIET.COM)