Trả lời gợi ý Bài 5 Trang 16 SGK GDCD lớp 7

Trả lời gợi ý Bài 5 Trang 16 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi gợi ý Bài 5: Yêu thương con người

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 5 Trang 16 SGK GDCD lớp 7:

a) Những chi tiết nào trong truyện thể hiện sự quan tâm, thông cảm và giúp đỡ của Bác Hồ đối với gia đình chị Chín?

b) Những chi tiết ấy biểu hiện đức tính gì của Bác Hồ?

c) Em hiểu thế nào là yêu thương con người?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 5 Trang 16 SGK GDCD lớp 7:

a) Bác đến bên các cháu, âu yếm xoa đầu, trao quà Tết

– Bác hỏi thăm việc làm ăn, học hành, cuộc sống của mẹ con chị

– Bác ân cần dặn dò chị

– Bác chỉ thị cho uỷ ban thành phố có trách nhiệm tạo công ăn việc làm cho những người lao động gặp khó khăn như gia đình chị Chín .

b) Những chi tiết ấy biểu hiện lòng yêu thương mọi người của Bác Hồ.

c) – Yêu thương con người là quan tâm, giúp đờ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn hoạn nạn.

– Yêu thương con người là chia sẻ, thông cảm với niềm vui, nỗi buồn và sự khổ đau của người khác.

BAIVIET.COM