Trả lời gợi ý Bài 4 Trang 14 SGK GDCD lớp 9

Trả lời gợi ý Bài 4 Trang 14 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi gợi ý Bài 4: Bảo vệ hòa bình.

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 4 Trang 14 SGK GDCD lớp 9:

a) Em có suy nghĩ gì khi xem các ảnh và đọc các thông tin trên?

b) Chiến tranh đã gây ra những hậu quả như thế nào?

c) Cần phải làm gì để ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hoà bình?

d) Để thể hiện lòng yêu hoà bình, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh cần phải làm gì?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 4 Trang 14 SGK GDCD lớp 9:

a) Nhìn vào những bức ảnh, chúng ta thấy:

+ Sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng đến con người và đời sống của xã hội;

+ Giá trị của cuộc sông hoà bình không có chiến tranh;

+ Sự cần thiết phải ngăn chặn mọi cuộc chiến tranh và bảo vệ hoà bình.

b) – Cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã làm 10 triệu người chết.

– Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) đã làm cho 60 triệu người chết.

c) – Chúng ta phải bảo vệ hoà bình, ngăn ngừa chiến tranh vì hoà bình đem lại cuộc sông bình yên, ấm no, hạnh phúc; chiến tranh là đau thương, chết chóc, bệnxi tật, thiếu ăn, không được học hành…

– Nếu hoà bình là khát vọng của loài người thì chiến tranh là thảm hoạ của loài người.

– Ngày nay các thế lực phản động, hiếu chiến vẫn đang âm mưu phá hoại hoà bình, gây chiến tranh tại nhiều nơi trên thế giới, vì thế chúng ta phải bảo vệ hoà bình.

d) – Tham gia các phong trào bảo vệ hoà bình như:

+ Đi bộ vì hoà bình;

+ Viết thư cho bạn bè quôc tế những vùng có chiến tranh, tham gia các cuộc thi viết bài với chủ đề vì hoà bình…

+ Tham gia các diễn đàn vì hoà bình, chông chiến tranh do trường, địa phương tổ chức;

+ Cư xử với bạn bè và mọi người xung quanh một cách thân thiện, đoàn kết, hoà bình;

+ Có ý thức tìm hiểu, tôn trọng văn hoá các dân tộc và các quốc gia khác.

BAIVIET.COM