Trả lời gợi ý Bài 4 Trang 13 SGK GDCD lớp 7

Trả lời gợi ý Bài 4 Trang 13 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi gợi ý Bài 4: Đạo đức và kỷ luật

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 4 Trang 13 SGK GDCD lớp 7:

a) Những việc làm nào chứng tỏ anh Hùng là người có tính kỉ luật cao?

b) Những việc làm nào của anh Hùng thể hiện anh là người biết chăm lo đến mọi người và có trách nhiệm cao trong công việc?

c) Để trở thành người sống có đạo đức, vì sao chúng ta phải tuân theo kỉ luật?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 4 Trang 13 SGK GDCD lớp 7:

a) – Thực hiện nghiêm ngặt quy định bảo hộ lao động khi làm việc

– Phải qua huấn luyện về quy trình kĩ thuật, nhất là an toàn về lao động

b) – Làm việc suốt ngày đêm trong mưa rét, quần áo ướt sũng để sớm khắc phục hậu quả, giải phóng mặt đường

– Làm việc vất vả, thầm lặng, thu nhập thấp nhưng vẫn vui vẻ

– Không đi muộn về sớm

– Sẵn sàng giúp đỡ đồng đội nhận việc khó khăn, nguy hiểm

c) – Người có đạo đức là người tự giác tuân theo kỉ luật

– Người chấp hành tốt kỉ luật là người có đạo đức

BAIVIET.COM