Trả lời gợi ý Bài 3 Trang 10 SGK GDCD lớp 9

Trả lời gợi ý Bài 3 Trang 10 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi gợi ý Bài 3: Dân chủ và kỷ luật.

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 3 Trang 10 SGK GDCD lớp 9:

a) Hãy nêu những chi tiết thể hiện việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong hai câu chuyên trên.

b) Hãy phân tích sự kết hợp biện pháp phát huy dân chủ và kỉ luật của lớp 9A.

c) Hãy nêu tác dụng của việc phát huy dân chủ và thực hiện kỉ luật của tập thể lớp 9A dưới sự chỉ đạo của thầy giáo chủ nhiệm.

d) Việc làm của ông giám đốc ở câu chuyện 2 đã có tác hại như thế nào? Vì sao?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 3 Trang 10 SGK GDCD lớp 9:

a) – Những việc làm thể hiện việc phát dân chủ:

+ Họp bàn xây dựng kế hoạch hoạt động của lớp;

+ Các bạn sôi nổi thảo luận;

+ Đề xuất chỉ tiêu cụ thể;

+ Đề xuất các biện pháp thực hiện;

+ Tự nguyện tham gia vào các hoạt động tập thể;

+ Thành lập “Đội Thanh niên cờ đỏ”.

– Những việc làm thể hiện không phát huy dân chủ trong công ty :

+ Công nhân không được bàn bạc, góp ý những yêu cầu của giám đốc đôi với mọi người trong sản xuất;

+ Yêu cầu lao động quá căng thẳng, thiếu phương tiện lao động, lương thấp, ốm đau không được chăm sóc -> sức khoẻ công nhân giảm sút;

+ Công nhân kiến nghị đòi cải thiện điều kiện lao động, cải thiện đời sông vật chất và tinh thần không được giám đốc chấp nhận.

b) – Khi họp bàn xây dựng kế hoạch năm học của lớp, biện pháp dân chủ thể hiện ở chỗ:

+ Mọi người cùng được tham gia bàn bạc;

+ Thể hiện ý thức tự giác của mọi người;

+ Biện pháp tổ chức thực hiện;

– Biện pháp kỉ luật:

+ Các bạn tuân thủ quy định tập thể;

+ Cùng thống nhất hành động;

+ Nhắc nhở, đôn đốc nhau thực hiện.

c) Nhờ việc phát huy dân chủ và thực hiện kỉ luật mà tập thể lớp 9A dưới sự chỉ đạo của thầy giáo chủ nhiệm đã phát huy được ý thức tập thể của lớp; nhờ có biện pháp tổ chức thực hiện mà mọi khó khăn đã được khắc phục, kế hoạch đã được thực hiện trọn vẹn.

d) Việc làm của ông giám đốc có tác hại đã làm cho công nhân bất nên kết quả sản xuất giảm sút và công ty bị thua lỗ nặng nề.

Bởi vì, ông giám đốc là người độc đoán, chuyên quyền và gia trưởng

BAIVIET.COM