Trả lời gợi ý Bài 21 Trang 58 SGK GDCD lớp 8

Trả lời gợi ý Bài 21 Trang 58 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi gợi ý Bài 20: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 21 Trang 58 SGK GDCD lớp 8:

a) Hãy nêu nhận xét của em vê Điều 30 Hiến pháp và Điều 132 Bộ luật Hình sự.

b) Khoản 2, Điều 132 của Bộ luật Hình sự thể hiện đặc điểm gì của pháp luật?

c) Hành vi đốt, phá rừng trái phép hoặc huỷ hoại rừng bị xử lí như thế nào? Giải thích tại sao?

Trả lời câu hỏi gợi ý Bài 21 Trang 58 SGK GDCD lớp 8:

a) – Điều 32 Hiến pháp quy định về quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân, nhưng khiếu nại, tố cáo phải đúng luật.

– Điều 132 Luật Hình sự năm 1999 nói về việc người nào xâm phạm đến quyền khiếu nại, tố cáo, trả thù người khiếu nại, tố cáo bị Nhà nước xử lý theo pháp luật.

b) Điều 132 khoản 2 của Bộ luật Hình sự thể hiện đặc điểm tính bắt buộc (tính cưỡng chế) của pháp luật

c) Hành vi đốt, phá rừng trái phép hoặc hủy hoại rừng tùy theo mức độ bị phạt tiền, phạt tù. Bởi vì, rừng là tài sản quốc gia, nếu có hành vi đốt, phá rừng trái phép hoặc hủy hoại rừng là hủy hoại tài sản quốc gia phải bồi thường tiền và phạt tù cải tạo hoặc giam giữ tùy theo tội trạng.

(BAIVIET.COM)