Trả lời gợi ý Bài 2 Trang 7 SGK GDCD lớp 8

Trả lời gợi ý Bài 2 Trang 7 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi gợi ý Bài 2: Liêm khiết

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 2 Trang 7 SGK GDCD lớp 8:

a) Em có suy nghĩ gì về cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và của Bác Hồ trong những câu chuyện trên?

b) Theo em, những cách xử sự đó có điểm gì chung? Vì sao?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 2 Trang 7 SGK GDCD lớp 8:

a) Cách xử sự của Ma-ri Quy-ri, Dương Chấn và của Bác Hồ là những tấm gương đáng để cho chúng ta học tập, noi theo và kính phục.

b) Trong điều kiện hiện nay, lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền có xu hướng ngày càng gia tăng thì việc học tập những tấm gương đó càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa thiết thực. Bởi lẽ, điều đó:

+ Giúp mọi người phân biệt được hành vi thể hiện sự liêm khiết hoặc không liêm khiết trong cuộc sống hằng ngày.

+ Đồng tình, ủng hộ, quý trọng người liêm khiết, phê phán những hành vi thiếu liêm khiết: tham ô, tham nhũng, hám danh, hám lợi.

+ Giúp mọi người có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình đề rèn luyện bản thân có lối sống liêm khiết.

(BAIVIET.COM)