Trả lời gợi ý Bài 2 Trang 7 SGK GDCD lớp 7

Trả lời gợi ý Bài 2 Trang 7 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi gợi ý Bài 2: Trung thực

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 2 Trang 7 SGK GDCD lớp 7:

a) Mi-ken-lăng-giơ đã có thái độ như thế nào đối với Bra-man-tơ, một người vốn kình địch với ông?

b) Vì sao Mi-ken-lăng-giơ lại xử sự như vậy ? Điều đó chúng tỏ ông là người như thế nào?

c) Em hiểu thế nào là trung thực?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 2 Trang 7 SGK GDCD lớp 7:

a) – Mi-ken-lăng-giơ vô cùng tức giận vì Bra-man-tơ luôn chơi xấu, kình địch làm giảm danh tiếng và làm hại không ít đến sự nghiệp của ông.

– Nhưng Mi-ken-lăng-giơ vẫn công khai đánh giá rất cao Bra- man-tơ và khẳng định: “Với tư cách là nhà kiến trúc, Bra-man- tơ thực sự vĩ đại, không một ai thời cổ có thể sánh bằng”.

b) Vì ông là người sống thẳng thắn, luôn tôn trọng và nói lên sự thật, không để tình cảm cá nhân chi phôi làm mất tính khách quan khi đánh giả sự việc.

Điều đó chứng tỏ Mi-ken-lăng-giơ là người có đức tính trung thực, trọng chân lí và công minh chính trực.

c) – Trung thực là tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, tôn trọng chân lí.

– Trung thực là sống ngay thẳng, thật thà, đối xử với mọi người nhân hậu, không lừa dối và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.

BAIVIET.COM