Trả lời gợi ý Bài 19 Trang 52 SGK GDCD lớp 8

Trả lời gợi ý Bài 19 Trang 52 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi gợi ý Bài 19: Quyền tự do ngôn luận.

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 19 Trang 52 SGK GDCD lớp 8:

a) Em hiểu thế nào là quyền tự do ngôn luận?

b) Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình bằng cách nào?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 19 Trang 52 SGK GDCD lớp 8:

a) Quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội.

b) – Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở (tổ dân phố lớp..) trên các phương tiện thông tin đại chúng

– Qua quyền tự do báo chí.

– Kiến nghị với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong các dịp tiếp xúc với cử tri, hoặc góp ý kiến vào các dự thảo cương lĩnh, dự thảo văn bản luật, bộ luật quan trọng.

(BAIVIET.COM)