Trả lời gợi ý Bài 17 Trang 63 SGK GDCD lớp 9

Trả lời gợi ý Bài 17 Trang 63 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi gợi ý Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 17 Trang 63 SGK GDCD lớp 9:

a) Em có suy nghĩ gì khi xem những bức ảnh trên?

b) Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của ai?

c) Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ Tổ quốc?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 17 Trang 63 SGK GDCD lớp 9:

a) Những bức ảnh trên giúp em hiểu được bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mọi công dân trong chiến tranh cũng như trong thời bình.

b) Bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân; là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân.

c) Để thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh chúng ta phải:

+ Ra sức hoc tập, tu dưỡng đạo đức,rèn luyện sức khỏe, luyện tệp quân sự

+ Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự, an ninh trong trường hoc và nơi cư trú.

+ Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự, đồng thời tích cực vận động người thân trong gia đình thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

+ Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương.

BAIVIET.COM