Trả lời gợi ý Bài 16 Trang 45 SGK GDCD lớp 8

Trả lời gợi ý Bài 16 Trang 45 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi gợi ý Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 16 Trang 45 SGK GDCD lớp 8:

a) Ai có quyền sở hữu chiếc xe, ai chỉ có quyền sử dụng xe?

b) Quyền sở hữu đối với tài sản bao gồm những quyền gì?

c) Theo em, ông An có quyền đem bán chiếc bình cổ đó không? Vì sao?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 16 Trang 45 SGK GDCD lớp 8:

a) – Người chủ chiếc xe máy mới là người có quyền sở hữu chiếc xe, cc quyền bán, tặng, cho người khác mượn.

– Người được giao giữ xe (người trông xe), chỉ giữ gìn bảo quản xe.

– Người mượn xe chỉ được sử dụng xe để đi.

b) Quyền sở hữu tài sản của công dân bao gồm:

– Quyền chiếm hữu và quyền trực tiếp nắm giữ, quản lý tài sản;

– Quyền sử dụng: là quyền hai thác giá trị tài sản và hưởng lợi từ giá trị sử dụng tài sản

– Quyền định đoạt: quyết định đối với tài sản như mua, tặng, cho để lại kế thừa, phá huỷ, vứt bỏ.

c) – Bình cổ ông An tìm được không thuộc về ông An mà thuộc về nhà nước, là tài sản của nhà nước.

– Vì thế ông An không có quyền đem bán chiếc bình cổ đó mà ông An phải có trách nhiệm đem nộp chiếc bình cổ đó cho Sở Văn hoá – Thông tin hoặc Viện bảo tàng.

(BAIVIET.COM)