Trả lời gợi ý Bài 15 Trang 52 SGK GDCD lớp 9

Trả lời gợi ý Bài 15 Trang 52 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi gợi ý Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân.

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 15 Trang 52 SGK GDCD lớp 9:

a) Em hãy nhận xét các hành vi trên và cho biết người thực hiện từng hành vi mắc lỗi gì?

b) Những hành vi đó đã gây hậu quả gì?

c) Theo em, người thực hiện hành vi trên sẽ phải chịu trách nhiệm gì đối với hậu quả gây ra?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 15 Trang 52 SGK GDCD lớp 9:

a) – Hành vi (1): Xây nhà cao tầng, không giấy phép -> Xây nhà trái phép; đổ phế thải xuống cống thoát nước.

– Hành vi (2): Đua xe, vượt đèn đỏ -> Vi phạm Luật An toàn giao thông

– Hành vi (3): Tâm thần, đập phá -> Mắc lỗi nhưng không vi phạm pháp luật

– Hành vi (4): Cướp giật dây chuyền, túi xách -> Tội trộm, cướp.

– Hành vi (5): Vay tiền dây dưa không trả -> Xâm phạm tài sản của người khác.

– Hành vi (6): Chặt cây, tỉa cành không đặt điểm báo -> Vi phạm nội quy an toàn lao động.

b) – Hành vi (1): Xây nhà cao tầng, không giấy phép, đổ phế thải xuống

cống thoát nước -> Gây tắc cống, ngập nước, vi phạm quy định về xây dựng.

– Hành vi (2): Đua xe, vượt đèn đỏ -> Gây thiệt hại về người và của.

– Hành vi (3): Tâm thần, đập phá -> Làm hỏng mất tài sản quý.

– Hành vi (4): Cướp giật dây chuyền, túi xách -> Gây tổn thất tài chính cho người khác.

– Hành vi (5): Vay tiền dây dưa không trả -> Gây tổn thất tiền bạc của người khác.

– Hành vi (6): Chặt cây, tỉa cành không đặt điểm báo -> Làm cho người đi đường bị thương.

c) Các hành vi trên trừ hành vi (3) phải chịu trách nhiệm pháp lí về hành vi của mình.

BAIVIET.COM