Trả lời gợi ý Bài 14 Trang 48 SGK GDCD lớp 9

Trả lời gợi ý Bài 14 Trang 48 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi gợi ý Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 14 Trang 48 SGK GDCD lớp 9:

a) Em hãy cho biết suy nghĩ của mình về việc làm của ông An.

b) Bản cam kết giữa chị Ba và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không?

c) Chị Ba có thể tự ý thôi việc được không? Như vậy có phải là vi phạm hợp đồng lao động không?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 14 Trang 48 SGK GDCD lớp 9:

a) Ông An là một người có trách nhiệm, ông đã làm một việc rất có ý nghĩa, tạo ra công ăn việc làm, tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho mình, cho người khác và góp phần giải quyết nạn thất nghiệp cho xã hội.

b) Bản cam kết giữa chị Ba và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long được coi là hợp đồng lao động vì:

+ Đó là sự thoả thuận giữa 2 bên: chị Ba (người lao động) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long (người sử dụng lao động).

+ Bản cam kết thể hiện các nội dung chính của hợp đồng lao động như: việc làm, tiền công, thời gian làm việc và các điều kiện khác…

c) Chị Ba không thể tự ý thôi việc mà không báo trước, vì như vậy là vi phạm cam kết (vi phạm hợp đồng lao động).

BAIVIET.COM