Trả lời gợi ý Bài 13 Trang 45 SGK GDCD lớp 9

Trả lời gợi ý Bài 13 Trang 45 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi gợi ý Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 13 Trang 45 SGK GDCD lớp 9:

a) Những hành vi như thế nào là vi phạm quy định của Nhà nước về kinh doanh?

b) Em hiểu thế nào là quyền tự do kinh doanh?

c) Theo em, tại sao Nhà nước ta lại quy định các mức thuế suất chênh lệch nhau nhiều như vậy đối với các mặt hàng?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 13 Trang 45 SGK GDCD lớp 9:

a) Những hành vi vi phạm pháp luật của Nhà nước về kinh doanh như:

+ Kinh doanh không đúng ngành, mặt hàng ghi trong giấy phép;

+ Kinh doanh những mặt hàng mà Nhà nước cấm;

+ Buôn lậu, trôn thuế;

+ Sản xuất, buôn bán hàng giả…

b) Là quyền của công dân được lựa chọn hình thức tể chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.

c) – Các mức thuế chênh lệch nhau vì lí do Nhà nước ta khuyến khích sản xuất trong nước và xuất khẩu hàng hoá.

– Khuyến khích phát triển đối với những ngành, những mặt hàng cần thiết đối với đời sống nhân dân (miễn thuế hoặc mức thuế rất thấp).

– Hạn chế đối với một số ngành, một số mặt hàng xa xỉ, không cần thiết đối với đời sống nhân dân (đánh thuế rất cao).

BAIVIET.COM