Trả lời gợi ý Bài 12 Trang 41 SGK GDCD lớp 9

Trả lời gợi ý Bài 12 Trang 41 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi gợi ý Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 12 Trang 41 SGK GDCD lớp 9:

a) Em suy nghĩ gì về tình yêu và hôn nhân trong những trường hợp trên?

b) Em quan niệm thế nào về tình yêu, về tuổi kết hôn, về trách nhiệm của vợ và chồng trong đời sống gia đình?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 12 Trang 41 SGK GDCD lớp 9:

a) – Trường hợp thứ nhất: Hôn nhân ép buộc không có tình yêu, kết hôn khi chưa đủ tuổi của pháp luật quy định.

– Trường hợp thứ hai: Đây là tình yêu nông cạn, cẩu thả, không chân chính, thiếu sự tôn trọng lẫn nhau.

b) – Tình yêu là sự quyến luyến của 2 người khác giới. Tình yêu chân chính xuất phát từ sự đồng cảm sâu sắc giữa hai người, là sự chân thành, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

– Hôn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được Nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hoà thuận, hạnh phúc.

– Vợ và chồng phải có thái độ tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, thuỷ chung, chăm sóc nhau. Có trách nhiệm cùng lao động để đảm bảo cuộc sống của gia đình, có trách nhiệm cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con cái trưởng thành…

BAIVIET.COM