Trả lời gợi ý Bài 12 Trang 36 SGK GDCD lớp 7

Trả lời gợi ý Bài 12 Trang 36 SGK GDCD lớp 7, phần câu hỏi gợi ý Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 12 Trang 36 SGK GDCD lớp 7:

a) Em có nhận xét gì về lịch làm việc, học tập từng ngày trong tuần của bạn Hải Bình?

b) Em có nhận xét gì vé tính cách của bạn Hải Bình?

c) Em thử dự đoán xem với cách làm việc theo kế hoạch như Hải Bình thì sẽ đem lại những kết quả gì?

d) Tại sao phải làm việc có kế hoạch? Nếu làm việc không có kế hoạch thì có lợi, có hại gì?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 12 Trang 36 SGK GDCD lớp 7:

a) Qua bảng kế hoạch làm việc của bạn Hải Bình chúng ta thấy:

– Bạn Hải Bình là người biết lập kế hoạch làm việc.

– Cột dọc là thời gian trong ngày và công việc của cả tuần.

– Cột ngang là thời gian trong tuần và công việc trong một ngày.

– Nội dung kế hoạch nói lên nhiệm vụ học tập, tự học, hoạt động cá nhân, nghỉ ngơi giải trí (đến thư viện, sinh hoạt câu lạc bộ..).

– Kế hoạch chưa hợp lí và thiếu:

– Thiếu thời gian hằng ngày từ 11h30 đến 14h và từ 17h đến 19h.

– Lao động giúp đỡ gia đình (dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát…) không có

– Thiếu công việc: ăn, ngủ, tập thể dục thể thao..

– Xem vô tuyến nhiều.

b) Hải Bình là người rất tự giác, có ý thức tự chủ, chủ động làm việc có kế hoạch không cần ai nhắc nhở. Ngay sau ngày khai giảng, biết được thời khóa biểu lên lớp hằng ngày Nguyễn Hải Bình đã lên lịch và làm việc và học tập hằng tuần của mình.

c) Với cách làm việc theo kế hoạch đó Hải Bình sẽ chủ động trong công việc: không lãng phí thời gian. Nhưng đây chưa phải là một bản kế hoach tối ưu vì vậy kết quả thực hiện còn tùy thuộc ở quyết tâm của Hải Bình.

d) Sống và làm việc có kế hoạch có lợi:

– Rèn luyện ý chí, nghị lực

– Rèn luyện tính kỉ luật, kiên trì

– Sẽ đem lại kết quả làm việc, học tập tốt

– Được mọi người quý mến và bản thân trở thành con ngoan

Những điều có hại khi sống và làm việc không có kế hoạch:

– Làm việc tùy tiện dễ mất thời gian “thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi có chờ đợi ai”, không có hiệu quả.

– Dễ bị dao động, khó tự kiềm chế những hứng thú, ham muốn đột xuất.

– Ảnh hưởng đến người khác.

BAIVIET.COM