Trả lời gợi ý Bài 10 Trang 34 SGK GDCD lớp 9

Trả lời gợi ý Bài 10 Trang 34 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi gợi ý Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên.

Đề bài câu hỏi gợi ý Bài 10 Trang 34 SGK GDCD lớp 9:

a) Hãy nêu một vài tấm gương thanh niên Việt Nam sống có lí tưởng trong cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay.

b) Hãy nêu những biểu hiện của người thanh niên sống có lí tưởng.

c) Theo em, lí tưởng sống của thanh niên Việt Nam hiện nay là gì? Vì sao?

Lời giải câu hỏi gợi ý Bài 10 Trang 34 SGK GDCD lớp 9:

a) – Bác Hồ: “… Tôi chỉ có một ham muốn, ham muôn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

– Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác”.

– Nguyễn Văn Trỗi: “Còn giặc Mĩ thì không gia đình nào hạnh phúc” Trước khi ngã xuống anh còn kịp hô “Việt Nam độc lập muôn năm”, “Hồ Chí Minh muôn năm!”

b) – Vượt khó trong học tập;

– Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn;

– Năng động, sáng tạo và có hiệu quả cao trong công việc;

– Phấn đấu làm giàu chính đáng cho mình, gia đình và xã hội;

– Đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội;

– Sẵn sàng lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc;

– Tham gia phong trào thanh niên tình nguyện…

c) – Lí tưởng cao đẹp của thanh niên ngày nay là phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trước mắt là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

BAIVIET.COM