Trả lời câu hỏi ?

Câu hỏi 4: (Trang 9 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Trả lời câu hỏi ? phần soạn bài luyện từ và câu: Nhân hóa. Cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào? trang 9 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời câu hỏi :

a) Lớp em bắt đầu học kì II khi nào ?
b) Khi nào học kì II kết thúc ?
c) Tháng mấy các em nghĩ hè ?

Trả lời:

a) Lớp em bắt đầu học kì II vào giữa tháng giêng.
b) Vào khoảng cuối tháng 5, học kì hai kết thúc.
c) Đầu tháng 6, chúng em được nghỉ hè.

(BAIVIET.COM)